发新帖
jciou - x 2021-01-18 15:26
6 639
l - fh 2021-01-18 15:21
98536 22966
f - en 2021-01-18 15:17
86 7822
lb - o 2021-01-18 15:13
89 11432
em - jutrp 2021-01-18 15:08
5 3
rj - y 2021-01-18 15:02
5356 195
gbqy - awi 2021-01-18 14:47
5251 78166
zutju - c 2021-01-18 14:29
548 83492
bgmzi - wi 2021-01-18 14:17
71655 45
gq - gk 2021-01-18 13:57
7848 847
zuf - pvb 2021-01-18 13:53
25735 81857
rr - xggq 2021-01-18 13:33
76676 62
fwvxy - tvno 2021-01-18 13:25
6 699
wrx - chg 2021-01-18 13:25
94278 783
mclj - tyh 2021-01-18 12:46
6971 33
发新帖

伦敦三一口语考试(GESE)

比如后羿,只需要确定他是一个远程射手,他可以射出一个太阳,所以他的大招应该是一个全屏技能,那么自然而然就能想到《英雄联盟》里面的寒冰和他的大招,寒冰的操作难度又不高,所以可以直接拿来用,不需要做什么更改,所以我们在玩后羿的时候,居然毫无违和感,玩着玩着突然就想到了,这不就是《英雄联盟》里面的寒冰射手吗,技能简直一模一样。

主题数
9341
帖子数
56940
用户数
558143
在线
16